01 აპრილი 2023,   23:29
ვრცლად
ბათუმის მერია გულისა და კორონარული არტერიების მაღალტექნოლოგიური კვლევების თანადაფინანსებას იწყებს - ვის შეუძლია პროგრამით სარგებლობა

2022 წლის აგვისტოში ბათუმის მერია იწყებს გულის ან კორონარული არტერიების გეგმური ანგიოგრაფიის და მაღალტექნოლოგიური ამბულატორიული კვლევების თანადაფინანსებას.

ბათუმის მერის მოადგილის, ლელა სურმანიძის განმარტებით, ბათუმის მერია მოქალაქეების ინდივიდუალური დახმარების პროგრამაში დააფინანსებს ორ ახალ ღონისძიებას – კორონაროგრაფიულ გამოკვლევებსა და მაღალტექნოლოგიურ კვლევებს – კომპიუტერულ და მაგნიტო-რეზონანსული ტომოგრაფიას. ეს კვლევები დაფინანსდება გადასახდელი თანხის 50 პროცენტის ფარგლებში.

გარდა ამისა, მიმდინარე წლიდან, აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრომ აჭარის სამედიცინო დაწესებულებში დაიწყო გულის და გულის სისხლძარღვების კატე კორონაროგრაფიის დაფინანსება.

„გულის ქირურგიის დამატებითი სამედიცინო მომსახურების“ პროგრამის ფარგლებში სამინისტრო ასევე ფარავს კარდიოქირურგიული ოპერაციების თანაგადახდას, გულის გეგმური ან/და კორონალური არტერიების ანგიოგრაფიას სახელმწიფო პროგრამით დამტკიცებული ტარიფის ფარგლებში.

აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილის, მარი ზანაქიძის განმარტებით, კატე კორონაროგრაფია მაღალტექნოლოგიური კვლევაა, რომელიც ნაკლებინვაზიურია და ექიმს საშუალებას აძლევს ადრეულ ეტაპზე დაადგინოს დაავადების სირთულე და დროულად გაუწიოს პაციენტს საჭირო სამედიცინო დახმარება.

როგორც აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამები, ისე მერიის ახალი პროგრამები ვაუჩერული პრინციპით დაფინანსდება და პაციენტს მომსახურების მიღება მისთვის სასურველ კლინიკაში შეეძლება.

კარდიოლოგიურ პაციენტებს მაღალტექნოლოგიურ მომსახურება და კარდიოქირურგიული ოპერაციები საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში უფინანსდებათ. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო გულის დამატებითი ქირურგიის ქვეპროგრამის ფარგლებში ახორციელებს ოპერაციების თანადაფინანსებას და იმ მომსახურებების დაფინანსებას, რომლებიც სხვა პროგრამებით არ იფარება.

წყარო : batumelebi.netgazeti.ge

დღის ამბები